Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын бекіту туралы


1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызмет туралы ереже

2. Cыбайлас жемкорлыққа қарсы саясаты

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі НҰСҚАУЛАР

4. Лауазымды адам мен қызметкер мүдделері қақтығысын реттеу қағидалары

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кезіндегі Корпоративтік әдеп пен мінез құлық кодексі

6. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы Аналитика анықтама

7. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелер бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін себептер жою жоспары


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтау 2024 жылғы 1 тоқсандағы есеп


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті құру туралы бұйрық

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы ереже

Жауапты заңгер Нұрғали Жалел Нұрғалиұлы - +7 775 289 6582


СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ІШКІ ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ ТУРАЛЫ АНОНС

Емхана қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелерін жария талқылау туралы АНОНС!


Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылау 1 хаттамасы

СЖІТ қорытындылар бойынша айқындалған сыбайласжемқорлық ұшыраған лауазымдар тізбесі

Сыбайлас жемкорлық тауекелдеріне ішкі талдау жургізу жоспары

Хаттама 1 комплаенс ережесі және Корпоротивтік әдеп мінез-құлық кодексімен таныстыру

Хаттама 2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы заңнама талаптарын сақтау мәселер бойынша іс шаралар


 

 


 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс-тұрыс жөніндегі ЖАДНАМА

Сыбайлас жемқорлық-жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген тұлғалардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игіліктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы  тұлғаларға пара беру;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу, тергеу және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі;

Бұны білу маңызды!

* Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпаратқа ие адам өзі қызметкері болып табылатын мемлекеттік органның не ұйымның басшылығына не сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға хабарлайды.

* Мемлекеттік органның, ұйымның басшылығы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы келіп түскен хабарлама бойынша заңға сәйкес шаралар қолдануға міндетті.

* Мемлекеттік органның, ұйымның басшылығы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы келіп түскен хабарлама бойынша заңға сәйкес шаралар қолдануға міндетті.

* Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адам мемлекеттің қорғауында болады және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен көтермеленеді.

* Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдемдесетін адам туралы ақпарат мемлекеттік құпия болып табылады және заңда белгіленген тәртіппен ұсынылады. Көрсетілген ақпаратты жария ету заңда белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

Медицинадағы параның ең көп таралған түрлері:

* еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және әртүрлі анықтамаларды алғаны үшін: денсаулық жағдайы, белгілі бір жұмыстарды орындауға рұқсат беру, белгілі бір спорт түрімен айналысуға рұқсат беру, дене шынықтырудан босату туралы.

* қандай да бір медициналық фактілерді (көбінесе ұрып - соғу және басқа дене жарақаттарын) растау немесе жасыру үшін

* "қажетті" рецепті жазып беру үшін.

* өлімнің нақты себебін бұрмалағаны үшін.

* еңбекке уақытша жарамсыздық парағын ұзартқаны үшін.

Сыбайлас жемқорлық туралы білсеңіз – қоңырау шалыңыз!

Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз!